Tuesday, September 25, 2012

bloggfråga vecka 38 (utan titel)

I onsdags kväll såg vi en föreställning på unga klara. Föreställningen var ej given ett namn. Detta troligtvis med avsikten att jag som publik ska få en extra nöt att knapra på. Ardalan  Esmalii, författare och ensam skådespelare i pjäsen, påstod att anledningen till att den var namngiven hade att göra med att hans ordinarie pjäs "the assasination of Jimmy åkerson" blev titel-censurerad och att han efter att ha skrivit en ny pjäs därav valt att inte namnsätta den. Pjäsen handlade, i form av en monolog, om en familjs flykt från Iran till Sverige. Jag fann pjäsen mycket skickligt framförd och underhållande. Den mycket begränsade rekvisitan gav mig intrycket att han försökte lägga så mycket fokus som möjligt på sig själv.

Jag tycker att det tema som vi än så länge under läsårets svenska lektioner har hållit oss till passar utmärkt tillsammans med just denna pjäs. Identitet. Hur mycket spelar det roll vilken identitet man har då man flyr till ett annat land. Vad jag förstod det som så var det åtminstone till en början svårt att anpassa sig och skaffa sig en "titel" i det nya landet. På ett mycket komiskt sätt berättar Ardalan  Esmalii att det  däremot var helt ofarligt att vara sig själv hemma. Jag hoppas på att pjäsen förblir utan titel. Det på grund av just Identitets temat.    


No comments:

Post a Comment