Tuesday, September 25, 2012

bloggfråga vecka 38 (utan titel)

I onsdags kväll såg vi en föreställning på unga klara. Föreställningen var ej given ett namn. Detta troligtvis med avsikten att jag som publik ska få en extra nöt att knapra på. Ardalan  Esmalii, författare och ensam skådespelare i pjäsen, påstod att anledningen till att den var namngiven hade att göra med att hans ordinarie pjäs "the assasination of Jimmy åkerson" blev titel-censurerad och att han efter att ha skrivit en ny pjäs därav valt att inte namnsätta den. Pjäsen handlade, i form av en monolog, om en familjs flykt från Iran till Sverige. Jag fann pjäsen mycket skickligt framförd och underhållande. Den mycket begränsade rekvisitan gav mig intrycket att han försökte lägga så mycket fokus som möjligt på sig själv.

Jag tycker att det tema som vi än så länge under läsårets svenska lektioner har hållit oss till passar utmärkt tillsammans med just denna pjäs. Identitet. Hur mycket spelar det roll vilken identitet man har då man flyr till ett annat land. Vad jag förstod det som så var det åtminstone till en början svårt att anpassa sig och skaffa sig en "titel" i det nya landet. På ett mycket komiskt sätt berättar Ardalan  Esmalii att det  däremot var helt ofarligt att vara sig själv hemma. Jag hoppas på att pjäsen förblir utan titel. Det på grund av just Identitets temat.    


Tuesday, September 18, 2012

RE: Mina tankar kring torsdagens diktläsning


Under torsdagens svenska lektion läste jag dikten "pajazzo" som är skriven av Werner Aspenström.
Dikten lyder såhär:

Så sluter natten sina vingar
och du har ännu inte druckit dagen.
Där ligger din sorgsna rustning
ditt svärd av trä
din krona av snö
och över det som skulle vara en begynnelse
vilar redan det förflutnas berg.

Jag tror att "så sluter natten sina vingar och du har ännu inte druckit dagen" syftar på att diktens "du" har nått slutet på sitt livet och inte lyckats tagit vara på tiden ordentligt, inte riktigt åstadkommit någonting vettigt.
Den sorgsna rustningen kan representera en svag kropp. Svärdet av trä och kronan av snö kan vara metaforer till begränsade ekonomiska resurser och låg samhällsstatus. Det är alltså inte att ta för givet att diktens "du" ens har haft möjlighet att spela en större roll.
Att de förflutnas berg vilar över begynnelsen kan översättas till att det är försent för en ny start.

Pajazzo är en mycket kort, men ändå budskapsrik dikt. det som jag, bortsett från budskapet, lägger märke till är att Aspenström i princip har begränsat sig till metaforer som sitt enda språkliga verktyg i skapandet av dikten. Jag känner inte att jag hittar något klimax i dikten alls. Jag tolkar det som att diktens enda syfte är att trycka ner mottagaren, förolämpa henom igenom att kalla henom för pajas(pajazzo).   


Tuesday, September 11, 2012

Hanna, huset, hunden

För en dryg vecka sedan läste vi, på svenska lektionen, en bok under titeln "Hanna, huset hunden". Det var meningen att vi skulle läsa boken, fundera över den för oss själva och sedan samtala om vad vi lagt märke till i boken inför varandra. Jag blev given intrycket att lektionen var lika mycket väl genomförd som väl genomtänkt. Vad som till en början liknade en enorm hög av omaka pusselbitar i alla möjliga storlekar, visade sig till sist i slutet av lektionen rättas ut till en tydlig handling som fortfarande var tolkbar ur flera synvinklar.

Jag måste erkänna att jag, när vi först läste igenom boken, inte hade den blekaste aning om vad den handlade om. För ett ögonblick tror jag till och med att jag tvekade på att sidorna ens var i rätt ordning. Det var otroligt provocerande att vara medveten om att det finns en djupare mening i boken som jag inte förstod.

Det är fantastiskt hur overkligt mycket mer många ögon kan se i förhållande till det enstaka par som den ensamma individen är utrustad med. Bokpratet var en fantastisk upplevelse. Det var ansträngande, tidskrävande men fantastisk.