Monday, October 1, 2012

den ovillige fundamentalisten

I veckan har jag under svenska lektionen samtalat kring vilka mönster och teman som finner sig invävda i Moshin Hamids bok, "den ovillige fundamentalisten". Boken handlar om de förändringar som huvudpersonen Changez - en ung Pakistanier som flyttat till USA - genomgår efter 9/11 attacken. Jag tänker nu berätta lite om vad jag tyckte var intressant i boken.

Jag tyckte sättet som boken är skriven på var mycket intressant. Tempusbytena mellan nutiden - där changez, på ett kaffe i Pakistan, har en mycket ensidig konversation med en amerikan - och changez livshistoria som han, av okänd anledning, berättar för amerikanen som sitter mittemot honom.

I Changez berättelse, som i stora drag handlar om hur han efter 9/11 attacken så småningom överger sin relativt nya identitet som överbetald New Yorks bo, berättar han även om sin komplicerade kärleksrelation med Erika. Dilemmat var att Erika inte ännu hade kommit över sin förre pojkvän Chriss som dött i cancer.   och för att kunna ersätta Chriss platta i Erikas hjärta så behövde Changez mer eller mindre rollspela att han var Chriss.
Detta lilla sidospår är någonting som är lätt att se som orelevant med resten av boken. Efter att jag med hjälp tror mig ha hittar dolda meningar i några av karaktärernas namn så verkar denna kärlekshistoria inte längre lika orelevant längre. Changez(changes) skulle kunna representera förändringarna i Amerikas syn på Pakistanier. Ett annat exempel är Erica som då rimmar på America.
För Changez att bli älskad av Amerika krävs det att han inte längre bär identiteten av en pakistanier.
För Changez att bli älskad av Erika krävs det att han rollspelar som Chriss, överge sin identiet.

Det är nästan övertydligt att bokens huvudsakliga tema är fördomar och fundamentala värden. Det var Changez fundamentala värderingar som ligger till grund för att han på sidan. 75 upptäcker sig själv mycket belåten efter att han precis fått reda på 9/11 attacken. Changez går mot slutet av boken, från att ha fått sneda blickar från amerikaner, till att själv skaffa sig ett ansevärt antal fördomar mot dem.