Wednesday, August 29, 2012

RE: Vilken är den bästa låten som handlar om identitet?

Jag anser inte att jag har rätt att avgöra vilken den "bästa" låten  om identitet är. En låt som åtminstone träffar radarn på denna fråga är "Afraid of Everyone" av indie rock bandet "The National".
Låten gestaltar en mycket folkskygg amerikan som försöker att försvara sin familj mot, bland annat, vad har refererar till som giftig media. Låten tar itu med en fader som reagerar på ansvaret att vara förälder med att offensivt försvara sin familj mot allt som kan vara ett potentiellt hot. Jag tycket att detta är speciellt relevant i dagens samhälle i och med allt utbyte av kulturer mellan länder. Det eftersom att den folkskygghet som förälder-posten har en tendens att föra med sig inte kommer till pass då vi försöker acceptera andra kulturers främmande tankesätt och åsikter.
Anledningen till att jag placerar denna låt inom kategorin identitet är att jag tycker att det är intressant hur stora identitets förändringar som människor ofta genomgår i och med övergången till förälder.